Dyrektor Szkoły

 • Drukuj

Jacek Plutowski, żonaty, troje dzieci.

Wyuczony zawód mgr historii, w 2001 roku ukończyłem Studia Podyplomowe Informatyka dla nauczycieli.
Do 2002 r. pracowałem jako nauczyciel historii i informatyki w Zespole Szkół w Barcinie.
Od 2002 r. dyrektor Gimnazjum w Kępicach.

Poprzednicy

 • pan mgr Marian Chachaj i jego zastępca pani mgr Ewa Makowska
 • pani mgr Zofia Derlatka
 • pan mgr Andrzej Pawlukiewicz

  Pierwszym dyrektorem Gimnazjum w Kępicach był pan mgr Andrzej Pawlukiewicz, który pełnił tę funkcję od 1 września 1999 roku do 31 stycznia 2001 roku. Podczas jego dyrektorowania budynek, w którym obecnie mieści się gimnazjum uległ modernizacji (kapitalnemu remontowi). Zakupione zostały nowe ławki i krzesła. Została wyposażona pracownia komputerowa (sprzęt komputerowy dało MEN, pozostałe wyposażenie zostało zakupione dzięki sponsorom - osobiste staranie dyrektora). Szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i w sprzęt audiowizualny.

  Dyrektorem Gimnazjum od 1 lutego 2001 roku do 18 sierpnia 2001 roku była pani mgr Zofia Derlatka. Była nauczycielem matematyki. Wcześniej była zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Kępicach.

  Od 18 sierpnia 2001 do 31 sierpnia roku dyrektorem szkoły był pan mgr Marian Chachaj. Był w naszej szkole nauczycielem fizyki. Mógłby również uczyć geografii i matematyki.
  Zastępcą dyrektora (pierwszym i niestety jak dotychczas ostatnim w historii szkoły) była pani mgr Ewa Makowska. Uczyła fizyki i chemii. Obecnie jest emerytem.