Nauczyciele

  • Drukuj

Nauczyciele uczący obecnie w naszej szkole

Język polski

pani Alicja Dworakowska
pani Agata Koziarek
pani Elżbieta Bińczak – Pawlukiewicz

 

MUZYKA i Plastyka

pani Alicja Dworakowska
 

Język angielski

pani Ewelina Schweda

 

Język niemiecki

pan Paweł Kmieć

Historia i WOS

pani Mariola Spychała - Pestka

pan Jacek Plutowski

 

Edukacja dla bezpieczeństwai

 pan Jacek Plutowski

 

Matematyka

pani Władysława Trusiak
pan Jan Ginter

 

Informatyka

pan Jan Ginter
pan Jacek Plutowski

 

Biologia

pani Aleksandra Ziętalak

 

Geografia

pani Teresa Linkiewicz

 

Fizyka

pani Władysława Trusiak

 

Chemia

pani Aleksandra Ziętalak
 

Technika

pani Agata Koziarek
pani Teresa Linkiewicz

 

Wychowanie fizyczne

pan Stanisław Gosławski
Pan Tomasz Król

 

Religia

pani Lidia Łyszyk

 

Pedagog szkolny

pani Beata Wartman - Górawska